WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Szanowni Państwo,

W sprawie ostatnich wydarzeń w szkole (zarówno tych wcześniejszych jak i bieżących) informuję, że wszystkie wyjaśnienia i opisy dotyczące zaistniałych sytuacji, są przekazywane na bieżąco w zakładce POCZTA na e-dzienniku w profilu rodzica/opiekuna.

Proszę o bieżące i częste zapoznanie się z zamieszczonymi tam wiadomościami.

Z poważaniem

Dyrektor SP Kusięta

Mariusz Żołędziewski