Czas trwania lekcji i przerw 2021/2022

              Informacja na temat czasu trwania lekcji i przerw
w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Kusiętach
Czas trwania lekcji Przerwy
od-do: od-do:
0 7.30-8.00
1 8.00-8.45 1 8.45-8.55
2 8.55-9.40 2 9.40-9.50
3 9.50-10.35 3 10.35-10.50
4 10.50-11.35 4 11.35-11.45
5 11.45-12.30 5 12.30-12.40
6 12.40-13.25 6 13.25-13.35
7 13.35-14.20 7 14.20-14.30
8 14.30-15.15 8 15.15-15.25
9 15.25-16.10 9 16.10-16.20
UWAGA !!!
W sytuacji wystąpienia konieczności skrócenia zajęć lekcyjnych  (np. z powodu awarii
wodociągu), po wcześniejszym wydaniu Zarządzenia  przez Dyrektora szkoły, zajęcia
odbywać  się  będą od godziny  8.00   (30 minutowe lekcje  i  5 minutowe przerwy)
nie dłużej niż do 8 godziny lekcyjnej, wg poniższego wykazu:
Czas trwania lekcji Przerwy
od-do: od-do:
1 8.00-8.30 1 8.30-8.35
2 8.35-9.05 2 9.05-9.10
3 9.10-9.40 3 9.40-09.45
4 9.45-10.15 4 10.15-10.20
5 10.20-10.50 5 10.50-10.55
6 10.55-11.25 6 11.25-11.30
7 11.30-12.00 7 12.00-12.05
8 12.05-12.35 8 12.35-12.40
Dzieci, których rodzice nie odbiorą lub nie mogą odebrać po lekcjach,
oczekują w świetlicy szkolnej.