Szkoła Patriotów

Certyfikat „Szkoła Patriotów/Przedszkole Patriotów” jest przyznawany przez Śląskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z ustaleniami określonymi w regulaminie. Organizatorem projektu jest Śląski Kurator Oświaty, a Partnerem projektu Oddział IPN w Katowicach.

Cele projektu:
– przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach,
– upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką
o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,
– systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski,
– kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego,
– pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy
o ważnych wydarzeniach z historii kraju i regionu,
– dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,
– współpraca z lokalną społecznością (m.in. Parafią, OSP, KGW, stowarzyszeniami),
– rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej
współpracy w grupie

Nasza placówka z certyfikatem „Szkoła Patriotów”

Szkoła Podstawowa im. Szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach otrzymała certyfikat Śląskiego Kuratorium Oświaty „Szkoła Patriotów”.

27 listopada 2023 roku na gali w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach rozdano certyfikaty „Szkoła Patriotów”. Organizatorem wojewódzkiego projektu edukacyjnego było Kuratorium Oświaty w Katowicach, a partnerem Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Oceny realizowanych przez szkoły i przedszkola działań w ramach wojewódzkiego projektu edukacyjnego dokonała Kapituła, którą tworzyli m.in.: Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty, Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Sznajder – dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach. W imieniu naszej szkoły certyfikat odebrał Pan dyrektor Mariusz Żołędziewski. Koordynatorem projektu w naszej placówce był nauczyciel historii Marek Romański.

Certyfikat nadaje wysoką rangę przedsięwzięciom, podejmowanym przez szkołę, która staje się wzorem do naśladowania. Placówka uzyskuje prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach np. w czasie uroczystości o charakterze oficjalnym. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Śląskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany i aktualizowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach po kolejnej edycji projektu. Wyjątkowym znakiem tytułu „Szkoła Patriotów” jest specjalnie przygotowany bandolier i Ziarno Niepodległości. Jest nim specjalna odmiana fasoli – „fasola niepodległości”. Co istotne, za jej posiadanie w czasie zaborów, groziły represje. Spożywano ją m.in. w czasie wigilii Bożego Narodzenia. To odmiana, która się nie krzyżuje, jest bardzo odporna na choroby, szkodniki, na słabe warunki glebowe. Każde ziarenko ma na sobie wzór przypominający orła.

W ramach projektu w naszej szkole m.in. nastąpiło wyszukanie w okolicy nieznanego szerzej miejsca pamięci narodowej poświęconego ważnemu epizodowi w historii regionu. Wyszukano – Grób zbiorowy, wojenny – mieszkańców Skrajnicy – Pelagii i Józefa Cabanów, a także Franciszka Stolarczyka oraz Antoniego Cabana i dwóch nieznanych partyzantów rozstrzelanych 11.07.1944 roku przez Niemców. Koordynator projektu pozyskał informacje o osobach zasłużonych w działalności patriotycznej. W Archiwum Wojskowym w Rembertowie odnaleziono nazwiska poległych żołnierzy polskich w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku z Gminy Olsztyn (24 osoby) w tym sześciu z Kusiąt. W marcu zorganizowany został apel z okazji Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych w tym przypomniano, że w dniu 27 października 1947 roku w Kusiętach zginął Alfred Kucharczyk zastrzelony przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Następnie uczniowie posprzątali grób w Skrajnicy. Nastąpił wyjazd rowerowy do Skrajnicy na grób poległych. Uczniowie, jak co roku brali udział w trzech etapach Międzypowiatowego Konkursu Historycznego pt. „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”. Odbyło się wyjście do drewnianego, odnowionego również z pomocą społeczności szkoły, krzyża na górze za budynkiem szkoły. Delegacja szkoły, ze sztandarem i kwiatami jak co roku wzięła udział w uroczystej Mszy Św. pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Burmistrza miasta i Gminy Olsztyn na olsztyńskim Miejscu Straceń z okazji rocznicy pierwszych rozstrzeliwań polskich patriotów oraz procesu 16-tu w Moskwie.

W Szkole Podstawowej w Kusiętach odbywają się całoroczne dodatkowe zajęcia z historii lokalnej prowadzonych przez nauczyciela Marka Romańskiego. Marek Romański napisał także broszurę z okazji obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Kusiętach. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie wygłoszonym dla uczniów szkół z terenu miasta i gminy Olsztyn dr Adama Kurusa z IPN w Katowicach pt. „Działania zbrojne 7 Dywizji Piechoty w okolicach Częstochowy”. Uczniowie szkoły brali udział w wycieczkach do Krakowa, Wieliczki, Warszawy, na Jasną Górę i wielokrotnie do pobliskiego Olsztyna. W procesie działań patriotycznych uczestniczy cała społeczność szkolna: dyrektor szkoły, uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi, społeczność Kusiąt.

Certyfikat- PDF

Sprawozdanie z podjętych przez Szkołę Podstawową im. Szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach działań w ramach ubiegania się o Certyfikat „Szkoła Patriotów” w roku 2023– PDF

Uczniowie na Miejscu Pamięci Narodowej w Skrajnicy

W ramach działań ubiegania się o certyfikat „Szkoła patriotów” w poniedziałek 30 października 2023 roku uczniowie i uczennice klas IV, VI oraz VIII udali się na Miejsce Pamięci Narodowej do Skrajnicy w celu uczczenia pamięci osób pomordowanych w tym miejscu. Znajduje się tam przy drodze między Skrajnicą a Olsztynem – Odrzykoniem grób zbiorowy, wojenny – mieszkańców Skrajnicy – Pelagii i Józefa Cabanów a także Franciszka Stolarczyka oraz Antoniego Cabana i dwóch nieznanych partyzantów rozstrzelanych 11.07.1944 roku przez Niemców. Pomnik postawiony został przez Urząd Gminy Olsztyn w latach 80. XX wieku. Tragiczne wypadki miały miejsce we wsi Skrajnica 11 lipca 1944 roku. Niemcy zamordowali rolnika Franciszka Stolarczyka, jego krewnych Józefa i Pelagię Cabanów oraz Antoniego Cabana oraz dwóch członków ruchu oporu, którzy przebywali w tym czasie w ich domu. Ciała zamordowanych pogrzebano w polu w pobliżu gospodarstwa. Ciała mieszkańców Skrajnicy – Pelagii i Józefa Cabanów oraz Franciszka Stolarczyka, rozstrzelanych 11.07.1944 r. przeniesiono na cmentarz parafialny do Olsztyna. Pozostałe ciała są w miejscu pamięci na Skrajnicy.

Uczniowie posprzątali grób, zapalili znicze oraz wysłuchali informacji nauczyciela historii Marka Romańskiego dotyczących ofiar zbrodni wojennej na Skrajnicy wpisując się w akcję „Szkoła patriotów”.

Marek Romański

Uczniowie na olsztyńskim Miejscu Straceń

W ramach działań ubiegania się o certyfikat „Szkoła patriotów” w dniu 30 października 2023 roku uczniowie i uczennice klas IV, VI oraz VIII udali się na Miejsce Straceń do Olsztyna w celu uczczenia pamięci osób pomordowanych w tym miejscu.

Dzieci i młodzież zapaliły znicze, wysłuchały informacji nauczyciela historii Marka Romańskiego dotyczących ofiar II wojny światowej. Aktualnie przy drodze Olsztyn-Kusięta znajduje się pomnik z napisem u podstawy – „Bohaterom walk o wolność Ojczyzny, pomordowanym w latach 1939-1945”. Pomnik ten postawiony został w końcu lat sześćdziesiątych XX wieku, według projektu Włodzimierza Ściegiennego. Przedstawia on dwie postacie będące symbolem pożegnania. Chodnik od obelisku prowadzi w głąb lasu, do cmentarnej bramy wejściowej z napisem: „Cmentarz ofiar II wojny światowej”. Za bramą rozlega się cmentarna przestrzeń – 18 symbolicznych grobów – świadectwo masowych straceń dokonanych na ludności polskiej przez hitlerowskich okupantów. W tym miejscu zgładzono 1968 osób. Przy największej mogile stoi drewniany krzyż. Jest to już drugi z kolei krzyż. Pierwszy, dębowy był postawiony w 1945 r. Po ekshumacji, niektóre szczątki pomordowanych przeniesiono i pochowano w kwaterze wojennej na cmentarzu Kule w Częstochowie. W głębi cmentarza, na wzniesieniu znajduje się monument z napisem „Naród nigdy o nich nie zapomni”. Cmentarz powstał w latach 1963-1965. Rzeźby przedstawiające więźniów przed egzekucją autorstwa Władysława Łydżby, ustawiono w latach 80-tych XX w. W 2008 r. na olsztyńskim „Miejscu Straceń” umieszczono Drogę Krzyżową, którą stanowi czternaście oryginalnych, lipowych płaskorzeźb wykonanych przez artystów Danutę i Jana Wewiór.

Tym samym Szkoła Podstawowa w Kusiętach przyłączyła się do akcji „ Szkoła patriotów”.

Marek Romański

Prace porządkowe przy Krzyżu w Kusiętach

W ramach działań ubiegania się o certyfikat „Szkoła patriotów” w poniedziałek 30 października 2023 roku uczniowie i uczennice klas VII oraz VIII odwiedzili miejsce ustawienia nowego krzyża znajdującego się za Szkołą Podstawową w Kusiętach. Stary krzyż został rozebrany ze względu na jego duże uszkodzenia. Miejsce zostało przez uczniów posprzątane. Zapalono znicze. Uczniowie wysłuchali informacji nauczyciela historii Marka Romańskiego dotyczącej hipotez postawienia krzyża, pielgrzymek religijnych na Jasną Górę do Częstochowy i do Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Mstowie. Warte podkreślenia jest to, ze w miejscu ustawienia krzyża w 1914 roku podczas I wojny światowej trwały ciężkie walki wojsk niemieckich i rosyjskich. Tym samym Szkoła Podstawowa w Kusiętach przyłączyła się do akcji „ Szkoła patriotów”.

Marek Romański