Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne

Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne. Zestawy te będą pomocne w zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach – lekcji z uczniami oraz spotkań informacyjnych z rodzicami.

Tydzień informacyjny – materiały edukacyjne dla szkół

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem szczepienia uczniów w szkołach pierwszy tydzień września zostanie poświęcony na działania informacyjne (tzw. tydzień informacyjny). W tym czasie dyrektorzy zorganizują spotkania informacyjne z rodzicami dotyczące szczepień dzieci od 12. roku życia. Odbędą się także lekcje, nie tylko wychowawcze, związane z tym tematem.

W zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach pomocne będą pakiety edukacyjne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Materiały te zostaną wysłane do wszystkich szkół i placówek w Polsce za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

W pakiecie informacyjnym znalazły się:

  • filmy edukacyjne dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych – filmy w atrakcyjny sposób przybliżają historię wynalezienia szczepionki, istotę jej działania oraz wpływ na choroby zakaźne, które mogą być zwalczane dzięki szczepieniom; dzięki filmom uczniowie poznają też konsekwencje związane z brakiem szczepień;
  • scenariusze lekcji do wykorzystania na lekcjach lub zajęciach z wychowawcą – treści są skoncentrowane na społecznej odpowiedzialności i konkretnych działaniach, które mogą zrealizować uczniowie, żeby chronić się przed chorobami;
  • materiały edukacyjne przygotowane przez specjalistów (profesorów wirusologii i epidemiologii) – aktualne informacje na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii; materiały odnoszą się do najczęściej pojawiających się pytań
    i wątpliwości związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19.Do pobrania:
    1. Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne
    2. Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych

Więcej informacji:

Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl

Bezpieczny powrót do szkoły – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

List w sprawie szczepień przeciwko Covid-19 – Fundacja Rodzice Szkole

Szczepienie- profilaktyka chorób zakaźnych

Deklaracja na szczepienia

Kwestionariusz wstępnego badania przesiewowego