Zaproszenie

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców pracownicy administracji i obsługi, uczniowie
Szkoły Podstawowej w Kusiętach
serdecznie zapraszają

Społeczność Kusięcką na uroczyste zakończenie

Roku Szkolnego 2023/24

21 czerwca 2024 roku o godz. 9.00