Czas trwania lekcji i przerwy 2021/22

Informacja na temat czasu trwania lekcji i przerw w roku szkolnym 2021/22 w Szkole Podstawowej w Kusiętach
 Czas trwania lekcji  Przerwy
                    od-do:                           od-do:
0 7.30-8.00
1    8.00 –   8.45 1    8.45 –   8.55
2    8.55 –   9.40 2    9.40 –   9.50
3    9.50 – 10.35 3 10.35 – 10.50
4 10.50 – 11.35 4 11.35 – 11.45
5 11.45 – 12.30 5 12.30 – 12.40
6 12.40 – 13.25 6 13.25 – 13.35
7 13.35 – 14.20 7 14.20 – 14.30
8 14.30 – 15.15 8 15.15 – 15.25
9 15.25 – 16.10 9 16.10 – 16.20
 

 

UWAGA !!!

W sytuacji wystąpienia konieczności skrócenia zajęć lekcyjnych (np. z powodu awarii wodociągu), po wcześniejszym wydaniu Zarządzenia przez Dyrektora szkoły, zajęcia odbywać się będą od godziny 8.00 (30 minutowe lekcje i 5 minutowe przerwy) nie dłużej niż do 8 godziny lekcyjnej, wg poniższego wykazu:

 
Czas trwania lekcji Przerwy
                      od-do:                               od-do:
1     8.00 –  8.30 1     8.30  –  8.35
2     8.35 –  9.05 2    9.05 –   9.10
3     9.10 –  9.40 3    9.40 –   9.45
4     9.45 -10.15 4 10.15 – 10.20
5 10.20 -10.50 5 10.50 – 10.55
6 10.55 – 11.25 6 11.25 – 11.30
7 11.30 – 12.00 7 12.00 – 12.05
8 12.05 – 12.35 8 12.35 – 12.40

Dzieci, których rodzice nie odbiorą lub nie mogą odebrać po lekcjach, oczekują w świetlicy szkolnej.

 

Czas trwania lekcji i przerw- do pobrania