Grono Pedagogiczne 2020/2021

Grono Pedagogiczne oraz pozostali pracownicy 

Szkoły Podstawowej w Kusiętach w roku szkolnym 2020/2021

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Kusiętach:  

Mariusz Żołędziewski

L.p.

Nauczyciel

Funkcja / przedmiot

Wychowawstwo

1. Bugaj Marzena pedagog  
2. Miklis Paulina nauczyciel przedszkola, świetlica szkolna oddział przedszkolny
3. Huras Marcin informatyka  
4. Ks. Kidawski Kamil religia  
5. Łuszczyńska Renata edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia artystyczne, kl. II
6. Mermer Bernardetta muzyka  
7. Muskalska Monika j. polski, logopedia, rewalidacja, WDŻ,  kl. V
8. Nocuń Iwona edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, informatyka , IDO kl. I
9. Orlikowska Anita j. niemiecki  
10. Pasieka Iwona geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ  
11. Pierzchała Małgorzata technika, matematyka  
       
12. Romański Marek WOS, historia, historia własna, wych. fizyczne, świetlica szkolna  kl. VIII
       
13. Rutkowska Elżbieta matematyka  kl. VI
14. Skrzypczyk Zofia biologia, przyroda  
15. Szewczyk Magdalena j. angielski kl. IV
16. Ślęzak Anna nauczyciel wspomagający kl. VII, rewalidacja  
17. Tomza Ewa edukacja wczesnoszkolna, informatyka,  świetlica szkolna kl. III
18. Zębik Anna fizyka, chemia, wych. fizyczne, zajęcia kreatywne kl. VII
19. Żołędziewski Mariusz

Pozostali pracownicy placówki:

Dyrektor, doradztwo zawodowe, wych. fizyczne, świetlica  
20. Kosińska Elżbieta sekretarz szkoły  
21. Pala Ewa pielęgniarka  
22.   pracownik administracji i obsługi  
23. Michalik Anita pracownik administracji i obsługi  
24. Gawron Justyna pracownik administracji i obsługi  
25. Pala Zbigniew konserwator