Grono Pedagogiczne 2023/2024

Grono Pedagogiczne oraz pozostali pracownicy 

Szkoły Podstawowej im. Szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach w roku szkolnym 2023/2024

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Kusiętach:  

Mariusz Żołędziewski

L.p.

Nauczyciel

Funkcja / przedmiot

Wychowawstwo

1. Miklis Paulina nauczyciel przedszkola,  zajęcia rewalidacyjne, logopeda oddział przedszkolny
2. Huras Marcin informatyka  
3. Ks. Kidawski Kamil religia  
4. Łuszczyńska Renata edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia artystyczne, muzyka kl. II
5.      
6. Muskalska Monika j. polski kl. VIII
7. Nocuń Iwona edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, informatyka, świetlica, IDO kl. I
8. Kamosińska Anna  j. niemiecki  
9. Pasieka Iwona geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ  
10. Romański Marek WOS, historia, historia własna, wych. fizyczne, świetlica  kl. VI
11. Bińczyk Piotr matematyka, świetlica kl. IV
12. Kuśmierz Katarzyna  przyroda, biologia  

13.

Szewczyk Magdalena  j. angielski, świetlica kl. VII
14.  Zębik Anna fizyka, chemia, wych. fizyczne, świetlica kl. V

15.

Żołędziewski Mariusz Dyrektor, doradztwo zawodowe, wych. fizyczne, świetlica  
       
  Pozostali pracownicy placówki:    
       
16. Kosińska Elżbieta sekretarz szkoły  
17. Sitek Anna pedagog szkolny specjalny  
18. Ujma Agnieszka psycholog szkolny  

19.

Gawron Justyna pracownik administracji i obsługi  
20. Michalik Anita pracownik administracji i obsługi  
21. Pala Zbigniew  konserwator  
22. Szczerbiak Katarzyna pracownik administracji i obsługi