Programy nauczania- szkoła podstawowa

SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I NAUCZANIA OGÓLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ  W KUSIĘTACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NA LATA SZKOLNE 2016/2017 – 2018/19

 

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                       W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W ZESPOLE SZKÓŁ W KUSIĘTACH – SZKOŁA PODSTAWOWA

 NA LATA SZKOLNE 2016/17 (3-latki), 2017/18 (4-latki), 2018/19 (5-latki), 2019/2020 (6-latki)

 

Nr

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTORZY

1/0/2016

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA „Nasze Przedszkole” – Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci Małgorzata Kwaśniewska

Wiesława Żaba-Żabińska

2/0/2016

RELIGIA „Kochamy dobrego Boga” Komisja Wychowania Katolickiego KEP

 

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ                                W KUSIĘTACH – SZKOŁA PODSTAWOWA

I ETAP EDUKACJI

NA LATA SZKOLNE 2016/2017 (kl. I), 2017/18 (kl. II), 2018/19 (kl. III)

 

Nr

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTORZY

1/I/2015

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Program edukacji wczesnoszkolnej. Jolanta Brzózka, Anna Jasiocha, Katarzyna Harmak, KamiIa Izbińska, Wiesław Went

2/I/2015

JĘZYK ANGIELSKI Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową Szkołą podstawowa klasy 1-3 Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Pietrawsk

3/I/2015

RELIGIA Program nauczania religii „W rodzinie dzieci Bożych” Ks. dr T. Śmiech

E. Kandrak

B. Nosek

 

 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ      W KUSIĘTACH-SZKOŁA PODSTAWOWA

II ETAP EDUKACJI

NA LATA SZKOLNE 2016/2017 (kl. IV), 2017/2018 (kl. V), 2018/2019 (kl. VI)
 

 NR

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTORRZY

4/2015

Język polski „Czytać, myśleć, uczestniczyć”. M. Derlukiewicz

5/2015

Język angielski Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej – II etap edukacyjny. M. Ellis

A. Rak

6/2015

Muzyka Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej M. Gromek

G. Kilbach

7/2015

Plastyka „Do dzieła” Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

8/2015

Historia i społeczeństwo „Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Tomasz Maćkowski

9/2015

Przyroda „Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej. J. Gdanko

10/2015

Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej) Marta Jucewicz

Marcin Karpiński

Jacek Lech

11/2015

Zajęcia komputerowe „Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Michał Kęska

12/2015

Zajęcia techniczne „Jak to działa?” L. Łabęcki

13/2015

Wychowanie fizyczne Program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

II etap edukacyjny

Zbigniew Bogdan

zmodyfikowany przez Annę Zębik

14/2015

Religia „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej K. Mielnicki

E. Kondrak

B. Nosek

15/2015

Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej Teresa Król