Wyższa Szkoła Lingwistyczna liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli

Gmina Olsztyn jest partnerem w realizacji projektu 3.3.2 pt. „Wyższa Szkoła Lingwistyczna liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”.

Projekt, „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”, który powstał w ramach działań realizowanych w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych ma być odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynkowe. Podejmowane w jego ramach zadania nastawione są na jak najbardziej wszechstronne przygotowanie studentów do pracy nauczyciela, w tym nauczyciela wychowawcy, w oparciu o dobrze zorganizowaną współpracę Wyższej Szkoły Lingwistycznej (WSL) ze Szkołami, w których studenci odbywają praktyki pedagogiczne.

Nauczyciele-mentorzy uczestniczą w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, a we wrześniu trzy studentki odbywają praktyki pedagogiczne w Zespole Szkół w Kusiętach.

Szkoła w ramach tego projektu uzyskała tablicę interaktywną, projektor, tablet, laptop oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.lider.wsl.edu.pl