24/03/2020 archive

„ZDALNE NAUCZANIE” SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KUSIĘTACH

Na wstępie, jako Dyrektor, pragnę wszystkim podziękować za wkład pracy, czas i poświęcenie, a zarazem za wspieranie i zrozumienie Dyrektora Szkoły i Nauczycieli  w tej nowej rzeczywistości oraz proszę o dalszą wyrozumiałość w kolejnych działaniach. Dziękuję również za współpracę  Rodzicom i poświęcany przez nich czas na kontakt z nauczycielami i między sobą, w celu aktualizowania …

Kontynuuj czytanie