Procedury bezpieczeństwa pracy Szkoły Podstawowej w Kusiętach obowiązujące od dnia 25 maja br.

Proszę o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej informacją Dyrektora o wprowadzeniu procedur w Szkole Podstawowej w Kusiętach w związku z otwierciem szkoły od 25. 05. 2020 r. dla dzieci oddziału przedszkolnego, klas I – III i konsultacji dla klas VIII oraz zajęć rewalidacyjnych. Są to procedury dla uczniów i rodziców, którzy wyrażą zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach dydaktyczno- opiekuńczych w szkole.

Procedura bezpieczeństwa organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Kusiętach i Oddziału Przedszkolnego

Załącznik 1 do pobrania

Załącznik 2 do pobrania