WYRÓŻNIENIE dla Leny Piątkowskiej ucz. kl. III SP w Kusiętach w III edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Opowiem Ci o mojej Ojczyźnie”.

28 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie odbyła się III edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Opowiem Ci o mojej Ojczyźnie”. Głównymi celami konkursu było: upamiętnienie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno poezji ojczystej oraz doskonalenie umiejętności recytacji.

             W tym roku honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, która dokonała uroczystego rozpoczęcia i zakończenia konkursu.

    W konkursie wzięło udział sześćdziesięcioro czworo uczniów – przedstawicieli szkół powiatu częstochowskiego( gminy Rędziny, gminy Kłomnice, gminy Mykanów, gminy Poczesna , gminy Olsztyn, gminy Kruszyna) oraz miasta Częstochowy.

     Konkurs przebiegał w trzech etapach. kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII-VIII. Zadaniem każdego z uczestników była recytacja przygotowanego tekstu poetyckiego o tematyce patriotycznej.

      W etapie I-  z naszej szkoły wzięły udział 3 uczennice z kl. III SP:

Maja Mikołajczyk, Maja Sołtysiak i Lena Piątkowska, które zaprezentowały wysoki poziom umiejętności recytatorskich.

      W tej kategorii WYRÓŻNIENIE otrzymała Lena Piątkowska ze Szkoły Podstawowej w Kusiętach.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun artystyczny – Iwona Nocuń, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wych. kl. III.