DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ OBCHODZONY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUSIĘTACH w DN. 11.10.2019 r.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest… ”. Te słowa Św. Jana Pawła II stały się mottem przewodnim akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Kusiętach.

       Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Z-ca Wójta gminy Olsztyn, p.Małgorzata Haładyj, W-ce Przewodnicząca gminy Olsztyn, p.Grażyna Elmanowska, radni: p.Grzegorz Kotwa i p.Marek Romański – nauczyciel naszej szkoły, była dyrektor SP w Kusiętach – p. Krystyna Kokot, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Kusiąt,  p. Anna Czajkowska, przedstawiciel RR – p. Renata Pośpiech oraz rodzice.

          W części artystycznej wystąpili uczniowie kl. I-VIII pod kierunkiem p.Moniki Muskalskiej, p. Iwony Nocuń, P. Ewy Tomzy i p. Bernadetty Mermer. W repertuarze uczniów znalazły się piosenki, wiersze oraz taniec, podkreślające rangę tego wydarzenia.

         W oficjalnej części uroczystości Święta Edukacji Narodowej głos zabrali: Dyrektor szkoły p.Mariusz Żołędziewski, który powitał wszystkich zebranych, Z–ca Wójta gminy Olsztyn, p.Małgorzata Haładyj, W-ce Przewodnicząca gminy Olsztyn, p.Grażyna Elmanowska, była dyrektor SP w Kusiętach, p. Krystyna Kokot, radni gminy p.Grzegorz Kotwa i p.Marek Romański, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Kusiąt, p. Anna Czajkowska i przedstawiciel RR SP w Kusiętach, p. Renata Pośpiech.

         W swych wystąpieniach podkreślili znaczenie słów zawartych w motcie oraz wielki trud edukacyjny i wychowawczy pedagogów w kształtowaniu osobowości młodych ludzi. Serdecznie podziękowali za dotychczasowe ich zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą, życząc dalszych sukcesów, zdrowia, sił oraz wytrwałości w podejmowaniu kolejnych zadań.

          Ważnym momentem było wręczenie przez p.Małgorzatę Haładyj nagród przyznawanych nauczycielom przez Wójta gminy Olsztyn, p. Tomasza Kucharskiego. W tym roku szkolnym otrzymali je Dyrektor szkoły, p. Mariusz Żołędziewski oraz p. Iwona Pasieka – nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa.

         Następnie Dyrektor szkoły, p.Mariusz Żołędziewski wręczył nauczycielom Nagrody Dyrektora za ich zaangażowanie w proces edukacyjno–wychowawczy, osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach pozaszkolnych, w tym w konkursach przedmiotowych oraz na rzecz środowiska lokalnego. Otrzymało je: p. Danuta Pryczyńska, p. Renata Łuszczyńska, p. Marek Romański, p. Monika Muskalska, p. Iwona Nocuń i p. Ewa Tomza. Dyrektor szkoły docenił również wkład pracy na rzecz naszej szkoły i wręczył nagrody pracownikom obsługi:  p. Elżbiecie Kosińskiej, Justynie Gawron, Anicie Michalik oraz Zbigniewowi Pali.

     Na zakończenie imprezy szkolnej wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku dyrektora, nauczycieli i pracowników obsługi od przedstawiciela RR, p. Renaty Pośpiech oraz uczniów naszej szkoły.

    Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej przebiegło w bardzo przyjemnej i radosnej atmosferze.