09/04/2024 archive

Akcja „Uwolnij książkę”

Ogromny sukces w konkursie muzyczno-plastycznym w Zespole Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu muzyczno – plastycznego „ Muzyką malowane” w Zespole Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie. Życzymy dalszych sukcesów na polu artystycznym. Laureaci konkursu: – Helenka Moneta nagroda główna GRAND PRIX – Patryk Kot – I miejsce P. Miklis

Pasowanie Uczniów kl. I/II na Czytelników Biblioteki Szkolnej

W środę 27.03.2024 w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie Uczniów kl. I/II na Czytelników Biblioteki Szkolnej. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz wykazali się znajomością wielu książek. Poznali również zasady obowiązujące w bibliotece. W uroczystości uczestniczyła cała społeczność szkolna. Aktu pasowania dokonał dyrektor szkoły p. Mariusz Żołędziewski oraz nauczyciel bibliotekarz p. Iwona Nocuń. Gratuluję …

Kontynuuj czytanie