Ogromny sukces w konkursie muzyczno-plastycznym w Zespole Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu muzyczno – plastycznego „ Muzyką malowane” w Zespole Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie. Życzymy dalszych sukcesów na polu artystycznym.

Laureaci konkursu:

– Helenka Moneta nagroda główna GRAND PRIX

– Patryk Kot – I miejsce

P. Miklis