Informacja o przedłużeniu zamknięcia szkół oraz o wprowadzeniu Regulaminu zdalnego nauczania, kształcenia na odległość Szkoły Podstawowej w Kusiętach

Regulamin zdalnego nauczania, kształcenia na odległość Szkoły Podstawowej w Kusiętach