Informacja

W związku z brakiem porozumienia Rządu z Centralami Związkowymi i wejściem  pracowników szkoły w spór zbiorowy oraz przystąpieniem do akcji strajkowej pracowników szkoły


w dniu 08 kwietnia od godz. 8.00 do odwołania. 

Przedkładam informacje, że Szkoła Podstawowa w Kusiętach
w czasie strajku będzie czynna i będą zabezpieczone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  dla dzieci i młodzieży zgodnie
z planem lekcji  w danym dniu w okresie trwania strajku w placówce. 

                                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kusiętach

                                                                                          mgr Mariusz Żołędziewski