Lodowisko SP Kusięta

Dzięki życzliwości p. Tomasza Kucharskiego Wójta Gminy Olsztyn i p. Edyty Czajkowskiej Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dnia 12.02.2020 r. uczniowie i uczennice klasy VI Szkoły Podstawowej w Kusiętach mogli odbyć bezpłatną dwugodzinną lekcję wychowania fizycznego na lodowisku.

Dziękujemy w imieniu uczniów, nauczycieli i rodziców.

Anna Zębik