SUKCES EDUKACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUSIĘTACH

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020, jak co roku, uczniowie naszej Szkoły przystąpili do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Konkursy rozpoczęły się jesienią 2019 r. Do etapu szkolnego przystąpiło 20 uczniów i uczennic, co stanowiło 40% uczniów, którzy mogli wziąć udział w konkursie. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy, ponieważ była to najliczniejsza grupa uczniów od 2016 r., która zgłosiła się i wystartowała w konkursach z różnych przedmiotów: – języka polskiego – 3, – języka angielskiego – 2, – historii – 4, – matematyki – 4, – geografii – 7.

Zakres wiadomości niezbędnych do rozwiązania zadań i odpowiedzi na stawiane pytania wymagał od uczestników opanowania dużego zakresu wiedzy na poziomie rozszerzonym. Wiedzę taką można uzyskać poprzez udział w dodatkowych zajęciach, które prowadzili nauczyciele danego przedmiotu, jak i własny wkład pracy oraz samodzielne pozyskiwanie wiadomości.

Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 5 uczniów / uczennic z: – języka polskiego – 1 , – języka angielskiego – 1, – matematyki – 1, – geografii – 2.

Etapy rejonowe odbywały się w wyznaczonych szkołach w Częstochowie zgodnie z regulaminem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, a prace były oceniane przez zewnętrzne komisje. Poziom pytań i zadań egzaminacyjnych wymagał bardzo zaawansowanej wiedzy z poszczególnych przedmiotów.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się trzech naszych uczniów: – z języka angielskiego – Samuel Dyński, – z geografii – Mateusz Czajkowski i Wojciech Flekiewicz.

Etapy wojewódzkie odbyły się podobnie jak etap rejonowe w wyznaczonych szkołach. Uczniowie na etapie wojewódzkim wykazali się ogromną wiedzą i uzyskali tytuły laureatów konkursu.

Laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolny 2019/2020 ze Szkoły Podstawowej w Kusiętach zostali uczniowie kl. VIII:

z języka angielskiego – Samuel Dyński,

z geografii – Mateusz Czajkowski i Wojciech Flekiewicz.

Serdecznie gratuluję laureatom wspaniałego sukcesu edukacyjnego i życzę dalszych sukcesów w edukacji. Są to osiągnięcia, które z pewnością przełożą się bardzo pozytywnie na przyszłe wyniki w edukacji.

Składam również podziękowanie i gratulacje dla Rodziców uczniów,którzy brali udział w WKP w tym roku szkolnym, a szczególnie Rodzicom Laureatów.

Dziękuję serdecznie nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do udziału WKP: Pani Monice Muskalskiej, Pani Elżbiecie Rutkowskiej, Panu Markowi Romańskiemu oraz szczególne podziękowanie i gratulacje dla: Pani Iwony Pasieki i Pani Magdaleny Szewczyk za włożony wkład pracy, zaangażowanie i prowadzenie uczniów do osiągnięcia sukcesu uzyskania tytułu Laureata WKP w roku szkolnym 2019/2020 .

Jest to ogromny sukces naszej Szkoły, uczniów, Rodziców i nauczycieli, gdyż rzadko zdarza się, by w jednym roku było kilku laureatów z jednej Szkoły. Patrząc na jej wielkość, w przeliczeniu na ilość uczniów w szkole, to śmiało możemy stwierdzić, że jest to ogromne osiągnięcie, z którego możemy być w pełni dumni.

Nadmieniam, że zdobycie tytułu laureata konkursu przedmiotowego zwalnia ucznia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Z poważaniem i gratulacjami

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Kusiętach

Mariusz Żołędziewski