Tabela punktów- Konkurs na Najładniejszą salę

Dotychczas Komisja konkursowa  dwukrotnie oceniała sale lekcyjne.

Punktacja po tych ocenach przedstawiona została w poniższej tabeli:

Tabela punktów