Wyjście na Miejsce Straceń

Pod koniec października Oddział Przedszkolny i klasa I udały się na Miejsce Straceń w celu uczczenia pamięci osób bliskich, które zapisały się w historii gminy Olsztyn.

Dzieci w ciszy zapaliły znicze, wysłuchały informacji dotyczących ofiar II wojny światowej , a także miały możliwość zobaczenia Drogi Krzyżowej, którą stanowi czternaście oryginalnych, lipowych płaskorzeźb wykonanych przez artystów Danutę i  Jana Wewiór. 

Tym samym Szkoła Podstawowa w Kusiętach przyłączyła się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „ Szkoła pamięta”.