„ZDALNE NAUCZANIE” SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KUSIĘTACH

Na wstępie, jako Dyrektor, pragnę wszystkim podziękować za wkład pracy, czas i poświęcenie, a zarazem za wspieranie i zrozumienie Dyrektora Szkoły i Nauczycieli  w tej nowej rzeczywistości oraz proszę o dalszą wyrozumiałość w kolejnych działaniach. Dziękuję również za współpracę  Rodzicom i poświęcany przez nich czas na kontakt z nauczycielami i między sobą, w celu aktualizowania pozyskanych informacji. 

Rozporządzenie MEN  określiło nam wszystkim  cały szereg wytycznych w związku ze zdalnym nauczaniem. Dotychczasowe działania,  rekonesans, a zarazem testowanie kontaktu i przesyłania materiałów metodami TIK, zobrazowało nam problematykę z tym związaną, a zarazem przygotowało do dalszego działania.

Organizacja czasu pracy zdalnego nauczania w naszej Szkole będzie oparte na aktualnym planie lekcji.
W celu uczestniczenia w zdalnym nauczaniu uczeń powinien być zalogowany w e – dzienniku zgodnie z planem lekcji lub w uzgodnieniu z nauczycielem danego przedmiotu, czy zajęć.

Dalszą formę pracy ucznia, czy dziecka określają nauczyciele w uzgodnieniach, w jakiej formie są przekazywane zadania, czy materiały edukacyjne. 

W  poszczególnych okresach, dniach czasu pracy, nauczyciele określą również czas na konsultacje  z uczniami czy Rodzicami, co będzie podane przez nauczycieli uczniom i rodzicom do informacji.

Od jutra zaczyna się ocenianie dzieci i uczniów i  będzie opierało się na obecnościach w e – dzienniku w czasie zdalnego nauczania, jak również aktywności i potwierdzeniu zapoznania się uczniów ze wskazanymi materiałami i wykonaniu zadań w różnych formach określonych przez nauczyciela.

         Drodzy  Rodzice, dzieci będą obciążone już pracą w systemie zdalnego nauczania, więc proszę o ograniczanie korzystania przez uczniów i dzieci z urządzeń elektronicznych. Pamiętajmy o zasadach BHP w sieci i pracy z komputerem i innymi urządzeniami elektronicznymi.  

Plan lekcji jest szkieletem naszej wspólnej  pracy, ale nie przyjmujemy go za sztywną formę. W uzasadnionych przypadkach,  będzie możliwe przesunięcie części godzin na inny okres dnia, w uzgodnieniami z nauczycielami.

Drodzy Rodzice,  całość podejmowanych decyzji jest podyktowana naszym wspólnym dobrem, i chciałbym, aby nasza współpraca przebiegała na stopie zrozumienia i tolerancji, jak również otwartych rozmów, jeżeli są sytuacje problemowe.

Serdecznie dziękuję Państwu za pomoc  Szkole w osiąganiu wspólnych sukcesów.  W całym nowym procesie edukacyjnym Dyrektor i Nauczyciele  poszukują takiej współpracy we wspólnych relacjach N – R – U, aby dawały nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia.

Drodzy Państwo, wszyscy jesteśmy mocno obciążeni nową rzeczywistością, ale pamiętajmy, że dzieci na nas liczą. Wspierajmy je, pomagajmy, ale również dyscyplinujmy, aby cały proces zdalnego nauczania był owocny szczególnie dla nich. Pielęgnujmy  pozytywne wartości i zaszczepiajmy je w dzieciach dla przyszłych pokoleń.  

Coraz liczniejsze obostrzenia związane z epidemią COVID – 19 wymagają od nas wszystkich społecznego zdyscyplinowania, więc pokażmy , że damy radę.
Ale w tym wszystkim nie zapominajmy o wzajemnym wspieraniu się i pomaganiu. Zróbmy wszystko, co możliwe, aby sprostać bieżącym wyzwaniom, by uchronić nasze Rodziny, bliskich i naszą Wspólną  Kusięcką Społeczność. 

Życzymy Wszystkim  wytrwałości, spokoju, dużo empatii i zdrowia. 

Pozdrawiamy

Dyrektor ,

Grono Pedagogiczne

oraz pracownicy Administracji i Obsługi

Szkoły Podstawowej w Kusiętach