„Apel Niepodległości” w Szkole Podstawowej w Kusiętach

W środę 10 listopada 2021 roku o symbolicznej godzinie 11:11. przed szkolną „Ścianą Patriotyzmu” pan dyrektor Mariusz Żołędziewski, uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej w Kusiętach zgodnie ze wskazaniem Ministra Edukacji i Nauki wzięli udział w akcji „Szkoła do hymnu” i odśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego. Następnie uczniowie przedstawili „Apel Niepodległości”, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli Marka Romańskiego, Bernadetty Mermer, Moniki Muskalskiej. Apel został dopełniony pieśniami patriotycznymi wykonanymi przez uczniów naszej szkoły.

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem państwowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem wolnym od pracy i nauki w szkołach. Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych mają miejsce w Warszawie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.