KOMUNIKAT WS. ZMIANY ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Szanowni Rodzice,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od wtorku tj. 04 maja 2021r. zmienia się organizacja zajęć szkolnych.

Szczegółowe informacje zostały przesłane na pocztę e-dziennika dla Rodziców.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Kusiętach

Mariusz Żołędziewski