Zebrania w szkole

W najbliższy czwartek, tj. w dniu 10 maja br. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z panem Dyrektorem SP,  a następnie z wychowawcami poszczególnych klas.

Ok. 18.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców poświęcone organizacji Festynu oraz ostatniej w tym roku szkolnym ocenie sal (Konkurs na Najładniejszą salę).

Zapraszamy 🙂