marzec 2020 archive

„ZDALNE NAUCZANIE” SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KUSIĘTACH

Na wstępie, jako Dyrektor, pragnę wszystkim podziękować za wkład pracy, czas i poświęcenie, a zarazem za wspieranie i zrozumienie Dyrektora Szkoły i Nauczycieli  w tej nowej rzeczywistości oraz proszę o dalszą wyrozumiałość w kolejnych działaniach. Dziękuję również za współpracę  Rodzicom i poświęcany przez nich czas na kontakt z nauczycielami i między sobą, w celu aktualizowania …

Kontynuuj czytanie

Informacja Dyrektora ws. zmian w organizacji zajęć lekcyjnych

Informacja Dyrektora ws. przedłużenia zamknięcia szkół i zasad zdalnego nauczania

Plan lekcji obowiązujący od 16.03.2020 r.

Plan lekcji obowiązujący od 16.03.2020 r.

Informacja i apel Dyrektora SP w Kusiętach

ODWOŁANE ZAPROSZENIE na Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w Kusietach

Zawieszenie zajęć w szkole !!!

P I L N E !!! Na podstawie decyzji Premiera RP i Ministra MEN oraz Decyzji Wójta Gminy Olsztyn od dnia 12 do 25 marca 2020 r. szkoła zostaje zamknięta. W dniu 12 marca 2020 r. (czwartek) w szkole są zapewnione zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w …

Kontynuuj czytanie

Oświadczenie Dyrektora SP w Kusiętach

Uwaga! Wycieczka odwołana

Decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kusiętach w związku ze zwiększającą się liczbą osób chorych na koronawirusa w odpowiedzi na apel Ministra Zdrowia po konsultacjach z kierownikiem wycieczki, planowany na 10 marca 2020 roku (wtorek) wyjazd do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie na promocję tegorocznych nagród Akademii Fonograficznej, czyli Fryderyków 2020 i udział …

Kontynuuj czytanie

Wytyczne w sprawie „koronawirusa” Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Komunikat krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych

GOPR w Szkole Podstawowej w Kusiętach

5 marca 2020 roku w czwartek, uczniowie naszej szkoły od klasy IV do VIII uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez instruktora GOPR na temat bezpiecznego zachowania się w górach oraz szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej.