05/10/2020 archive

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Szanowni Państwo, W sprawie ostatnich wydarzeń w szkole (zarówno tych wcześniejszych jak i bieżących) informuję, że wszystkie wyjaśnienia i opisy dotyczące zaistniałych sytuacji, są przekazywane na bieżąco w zakładce POCZTA na e-dzienniku w profilu rodzica/opiekuna. Proszę o bieżące i częste zapoznanie się z zamieszczonymi tam wiadomościami. Z poważaniem Dyrektor SP Kusięta Mariusz Żołędziewski