luty 2023 archive

Laboratoria Przyszłości- luty

W skład podstawowego wyposażenia Laboratoriów Przyszłości wchodzą między innymi filamenty, czyli materiały przeznaczone do druku 3D. Mają różne właściwości, zastosowania i kolory. Podczas zajęć uczniowie poznawali ich podstawowe rodzaje oraz zdobywali praktyczną wiedzę na temat ich zastosowania. #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłosci

Pokaz historyczny Grupy Artystycznej Rekonstrukto pt. ,,Wrzesień 39″

W dniu 21 lutego 2023 roku w naszej szkole odbył się pokaz historyczny Grupy Artystycznej Rekonstrukto pt. ,,Wrzesień 39″ czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita. Grupa przedstawiła m.in. bezpieczne repliki broni, sprzęt bojowy,  technikę wojskową,  ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej. 

Wycieczka Szkoły Podstawowej im. szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach na Jasną Górę

13 lutego 2023 roku odbyła się wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej im. Szlaku Orlich Gniazd na Jasną Górę, do Częstochowy. Uczniowie wraz z nauczycielami Markiem Romańskim, Anną Zębik, Magdaleną Szewczyk i ks. Kamilem Kidawskim dziękowali w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski za okazane łaski w życiu oraz prosili nadal o opiekę. Mogli też wejść …

Kontynuuj czytanie

Plan lekcji obowiązujący od dnia 13.02.2023 r.

Plan lekcji obowiązujący od dnia 13.02.2023 r. – PDF