28 kwietnia br.- Głosowanie w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kusiętach

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie


W tym roku szkolnym zostały podjęte działania w celu nadania imienia
naszej szkole. Nadanie imienia dla szkoły jest bardzo ważnym wydarzeniem
w określaniu własnej tożsamości dla całej społeczności. Szkoła posiadająca swoje
imię podnosi swoją rangę ważności w swojej miejscowości, gminie, powiecie
czy województwie. Tak jak każdy z nas ma swoje imię i jest ono dla nas bardzo
ważne, dlatego dla naszej szkoły też jest ono ważne i podejmujemy działania
w celu nadania imienia Szkole Podstawowej w Kusiętach.
Zgodnie z przyjętą procedurą przeprowadzono w szkole ankietę, w której udział brali
uczniowie, Rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Ankieta była dobrowolna i anonimowa.
Ankieta pozwoliła nam na rozpoznanie propozycji nadania imienia w szkolnej
społeczności i z wielką przyjemności je Państwu przedstawiam.
Po ogólnym zebraniu ankiet w ilości 114 i ich przeliczeniu, wyniki przedstawiają
się następująco:

wśród uczniów:

1. SP im. Szlaku Orlich Gniazd – 12 ankiet,

2. SP im. Jury Krakowsko – Częstochowskiej – 9 ankiet,

3. SP im. Jana Pawła II – 6 ankiet,

4. SP im. Polskich Patriotów – 5 ankiet,

5. SP im. Tadeusza Zawadzkiego – 4 ankiety,

6. SP im. Jana Bytnara – 4 ankiety,

7. SP im. Macieja Dawidowskiego – 4 ankiety,

8. SP im. Jana Henryka Dąbrowskiego – 2 ankiety,

9. SP im. Józefa Piłsudskiego – 1 ankieta,

10. SP im. Jana Brzechwy – 1 ankieta,

11. SP im. Władysława Reymonta – 1 ankieta,

12. SP im. Romana Dmowskiego, – 1 ankieta,

13. SP im. św. Jadwigi Śląskiej – 1 ankieta,

14. SP im. Andrzeja Kalinina – 1 ankieta,

15. SP im Żabki – 1 ankieta,

wśród Rodziców:

1. SP im. Szlaku Orlich Gniazd – 19 ankiet,

2. SP im. Polskich Patriotów – 10 ankiet,

3. SP im. Jury Krakowsko – Częstochowskiej – 5 ankiet,

4. SP im. Andrzeja Kalinina – 4 ankiety,

5. SP im. Rotmistrza Witolda Pileckiego – 3 ankiety,

6. SP im. Bohaterów Ziemi Jurajskiej – 1 ankieta,

7. SP im. Jana Brzechwy – 1 ankieta,

8. SP im. Polskich Olimpijczyków – 1 ankieta,

wśród nauczycieli i pracowników :

1. SP im. Szlaku Orlich Gniazd – 14 ankiet,

2. SP im. Polskich Patriotów – 2 ankiety,

3. SP im. św. Jana Pawła II – 1 ankieta,

Wyniki po ogólnym podsumowaniu ankiet oddanych na poszczególne
propozycje wynoszą:

1. SP im. Szlaku Orlich Gniazd – 45 ankiet,

2. SP im. Polskich Patriotów – 17 ankiet,

3. SP im. Jury Krakowsko – Częstochowskiej – 14 ankiet,

4. SP im. św. Jana Pawła II – 7 ankiet,

5. SP im. Andrzeja Kalinina – 5 ankiet,

6. SP im. Jana Bytnara – 4 ankiety,

6. SP im. Macieja Dawidowskiego – 4 ankiety,

6. SP im. Tadeusza Zawadzkiego – 4 ankiety,

7. SP im. Rotmistrza Witolda Pileckiego – 3 ankiety,

8. SP im. Jana Brzechwy – 2 ankiety,

8. SP im. Jana Henryka Dąbrowskiego – 2 ankiety,

9. SP im. Bohaterów Ziemi Jurajskiej – 1 ankieta,

9. SP im. Józefa Piłsudskiego – 1 ankieta,

9. SP im. Polskich Olimpijczyków – 1 ankieta,

9. SP im. św. Jadwigi Śląskiej – 1 ankieta,

9. SP im. Romana Dmowskiego, – 1 ankieta,

9. SP im. Władysława Reymonta – 1 ankieta,

9. SP im. Żabki – 1 ankieta,

Zgodnie z procedurą do dalszego etapu przechodzą trzy propozycje które otrzymały największą liczbę ankiet, i tak:

1. SP im. Szlaku Orlich Gniazd – 45 ankiet,

2. SP im. Polskich Patriotów – 17 ankiet,

3. SP im. Jury Krakowsko – Częstochowskiej – 14 ankiet,

W dalsze procedurze odbędzie się głosowanie tajne w dwóch turach dla uczniów, Rodziców uczniów, Rodziców dzieci Oddziału Przedszkolnego, nauczycieli i pracowników szkoły w Szkole Podstawowej w Kusiętach w sali nr 11
w dniu i godzinach:

28 kwietnia 2022r.

I tura od 7:30 do 9:00

II tura od 12:00 do 18:00

Kartę do głosowania otrzymujemy po potwierdzeniu swojej tożsamości i podpisaniu się na liści potwierdzającej odbiór karty do głosowania.

Serdecznie zapraszam wszystkich uprawnionych w wzięcia udziału w głosowaniu.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor

Mariusz Żołędziewski