Historia Szkoły Podstawowej w Kusiętach

Dzieje szkolnictwa w Kusiętach sięgają XIX wieku. W 1870 roku Kusięta dołączyły do istniejącego w Olsztynie Towarzystwa Szkoły Elementarnej wpłacając „składkę szkolną”. Uczniowie pod koniec XIX wieku uczęszczali do szkoły w Olsztynie. W pierwszych latach II Rzeczypospolitej wyznaczono w Kusiętach działkę o powierzchni 56 arów pod budowę szkoły. W latach 1925 – 1929 w Kusiętach powstała murowana szkoła kosztem 25 tysięcy złotych, z czego subsydium Skarbu Państwa wyniosło 10 tysięcy złotych.

Po zakończeniu I wojny światowej pracował jako nauczyciel                    w Kusiętach, w gminie Olsztyn Aleksy Ćwiakowski. Urodził się on w 1895 roku w Sygontce, w powiecie częstochowskim. Ukończył studia prawnicze. Od 1915 roku należał do Polskiej Organizacji Wojskowej, później walczył w obronie Lwowa i w Małopolsce Wschodniej. W 1922 r. Aleksy Ćwiakowski został wybrany posłem I Sejmu zwyczajnego II Rzeczypospolitej z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” w okręgu wyborczym nr 17 Częstochowa – Radomsko. Ćwiakowski był także prezesem Stowarzyszenia Rolniczo – Handlowego w Częstochowie. Po wystąpieniu w PSL „Wyzwolenie” 31 grudnia 1925 roku stanął na czele zorganizowanej ze swojej inicjatywy partii Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa. 10 stycznia 1926 roku rozpoczął wydawanie w Częstochowie tygodnika „Głos Monarchisty”. Pismo to koncentrowało się przede wszystkim na prezentowaniu linii politycznej ugrupowania monarchistycznego. Głosiło hasło „Władza jest dla króla, ziemia dla ludu, sprawiedliwość dla wszystkich”. Zakres jego działalności ograniczał się do sympatyzowania z ideą powrotu monarchii w Polsce. W maju 1926 roku Ćwiakowski zmienił nazwę swojego ugrupowania na Monarchistyczną Organizację Włościańską       i przeniósł redakcję do Warszawy. Następnie Aleksy Ćwiakowski wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Zmarł 4 sierpnia 1953 roku w Londynie.

Kierownikiem szkoły w latach trzydziestych XX wieku oraz w czasie II wojny światowej był Władysław Pacholarz. Pracowała z nim nauczycielka Bronisława Kościńska. Była to wtedy szkoła 5 – klasowa.   W 1944 roku budynek zajęli Niemcy. Dzieci uczęszczały wtedy do szkoły w Turowie. Po 1945 roku szkołą w Kusiętach kierowali: Piotr Wieczorek, Józef Grzesik, Jerzy Budzik, Jerzy Bubel, Krystyna Kokot, Anna Zębik,      a obecnie (od 2016 r.) dyrektorem szkoły jest Mariusz Żołędziewski.

W latach 1986–1987 przebudowano i zmodernizowano budynek szkolny. Szkoła Podstawowa w Kusiętach, zyskała w 2011 roku nowoczesną salę gimnastyczną o wymiarach 18 na 24 m wraz z łącznikiem. W budynku znajdują się szatnie szkolne i sportowe, natryski i pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego. 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy szkole. Boisko wielofunkcyjne w Kusiętach to obiekt ze sztuczną nawierzchnią. Posiada boiska i niezbędny osprzęt do gry w: koszykówkę, piłkę nożną                   i siatkówkę.

W 2000 roku w następstwie reformy szkolnictwa w placówce otwarto oddziały Gimnazjum olsztyńskiego, a w roku 2003 szkołę przemianowano na Zespół Szkół w Kusiętach. W skład Zespołu Szkół wchodziła sześcioklasowa Szkoła Podstawowa, oddział przedszkolny oraz trzyklasowe Gimnazjum.

W 2017 roku w następstwie kolejnej reformy szkolnictwa wprowadzającej stopniowe wygaszanie szkół gimnazjalnych, Zespół Szkół w Kusiętach przemianowano na Szkołę Podstawową w Kusiętach  z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi oraz z oddziałem przedszkolnym.

                                                                            Opracował i udostępnił:       Marek Romański