KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

Kończy się okres ferii zimowych, których to termin został zmieniony ze względu na pandemię COVID – 19. Okres ferii zimowych w połączeniu z przerwą świątecznej trwał prawie miesiąc. Miesiąc przerwy w nauce dzieci, które i tak nie miały wcześniej bezpośredniego kontaktu ze szkołą, gdyż było nauczanie zdalne. Ale myślę, że powoli wrócimy do tradycyjnego nauczania. Nauczania stacjonarnego, które jest niezastąpionym i potrzebnym elementem w procesie edukacji dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje w sprawie rozpoczęcia zajęć szkolnych po feriach zimowych podane są w e-dzienniku w zakładce POCZTA do rodziców od Dyrektora i Nauczycieli.

Zapraszam do odczytywania informacji wysyłanych do Państwa na e-dziennik.

Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia, spokoju i wytrwałości.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Kusiętach

Mariusz Żołędziewski