KOMUNIKAT

W związku z zakończeniem z dniem 31 stycznia 2021r. I półrocza roku szkolnego 2020/2021 zapraszamy na spotkania i zebrania klasowe.

W tym tygodniu w czwartek tj. 04 02 2021 r. jest zaplanowane spotkanie z Dyrektorem szkoły, zebranie klasowe i konsultacje, a wszystko odbędzie się
w formie on-line.

Spotkanie z Dyrektorem szkoły odbędzie się od godz.17.15 do 17.30.
Link na spotkanie zostanie przesłany na pocztę e-dziennika do Rodziców
w dniu spotkania.

Od godz. 17.30 odbędą się zebrania klasowe z Rodzicami na platformie Teams.

Natomiast konsultacje są zaplanowane w godz. od 18.30 do 19.30 również na platformie Teams.

Zapraszam do odczytywania informacji wysyłanych do Państwa na e-dziennik.

Pragnę również podziękować Państwu za opiekę i wkład pracy w procesie nauczania zdalnego, wspomaganie nauczycieli oraz współpracę ze szkołą
w dotychczasowych formach.

Życzę wszystkim Państwu zdrowia, wytrwałości i wielu radości mimo tych trudnych chwil.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Kusiętach

Mariusz Żołędziewski