Pasowanie na ucznia klasy I i Przedszkolaka

W naszej szkole w Kusiętach w dn. 30.10.2020r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy I i wzorowego Przedszkolaka.

Wszyscy uczniowie klasy I jak i wychowankowie Grupy Przedszkolnej zaprezentowali się w bogatym repertuarze. Młodzi artyści zostali przygotowani pod kierunkiem p. I. Nocuń i p. P. Miklis. Dzieci w dobranych do tej niezwykłej uroczystości strojach wykonały piosenki połączone z układami taneczno- rytmicznymi oraz recytowały wierszyki tematycznie związane ze swoją uroczystością. Artyści wykorzystywali instrumenty perkusyjne, a co najważniejsze pozytywnie wykonali testy dydaktyczno – sprawnościowe.

Nasze święto uwiecznione zostało Pasowaniem przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kusiętach M. Żołędziewskiego. Dzieci otrzymały też liczne upominki od starszych kolegów i koleżanek ze szkoły, Gminnego Przedszkola w Olsztynie oraz Rady Rodziców.

Uśmiechnięte pełne pozytywnych wrażeń ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia. Było to duże wydarzenie szkolne, które świętowaliśmy zachowując obowiązujące zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.